מבקשים לקנות מגרש

ישי וקסלר • כניסות

מעוניינים לרכוש מגרש בהרחבה.

במידה ורלוונטי צרו קשר בפרטי.

מור 8557184 050

עדי 5778518 050