אגרת לתושבים - מאת ועד אלון הגליל

ועד • 2/12/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

SKMBT C36018110112200

 

מצורפת אגרת מידע לתושבים מאת ועד אלון הגליל

 

 

חג אורים שמח ושבוע טוב

אתי יעקב,

מזכירות

אלון הגליל

טלפון: 04-9865140

פקס : 04-9866965