אצלי במגרש לא היו אלונים

נדב דרורי • כניסות

ובכלל. הטענה לפיה ״תמיד הרסנו אז בואו נהרוס עוד קצת...״ מופרכת. ולא עולה בקנה אחד עם הרצון לשפר ולהשתפר.

אני לא יודע מה דעתי לגבי היכן נכון או פחות נכון לבנות. אני כן יודע שחשוב לי כתושב המקום, כשם שתמיד היה באלון הגליל, להיות כמה שיותר שקופים ונהירים בהליך.

הודעות בנושא זה