"ימימה"- פיתוח חשיבה הכרתית

''הכרה לקיום הפנימי ומודעות למיותר'' / ימימה אביטל זצ''ל

חשיבה הכרתית מהי?

חשיבה הכרתית היא שפה, שפת התמצאות פנימית השוזרת: קשב-מחשבה-לב-דיבור ומעשה, לכדי הנהגה עצמית מתאזנת ושמחה.

למיוד משנתה הסדורה של ימימה כהתפתחות הכרתית הולכת ומעמיקה.

מדריכה: חוה לנדאו, אשר למדה מפי ימימה במשך עשור, הוסמכה על ידה, לימדה תחת השגחתה וממשיכה ללמד מאז.

מועד: ימי שלישי, 20:30

מקום: בית הכנסת

מפגש הכנה ושיח ראשון יתקיים ב- 3.10. מפגש זה הוא בלתי מחייב 

לפרטים נוספים: חוה- 0546646618