הרחבה

הודעות מיידיות • 18/7/2022 כניסות

תושבים יקרים ,

בימים האחרונים עלו לדיון ציבורי בקהילה שלנו מספר נושאים וברצוננו להבהיר את הדברים. 
לגבי ההרחבה החדשה היו לפנינו שתי חלופות , האחת לשווק את המגרשים על ידי המינהל במכרז פומבי פתוח לציבור בכל הארץ המגביל את מספר המגרשים לבני המקום ל-12 מגרשים (40%) והשניה ( באישור ובתאום עם המינהל ) , שיווק על ידי הישוב , עם היתרונות וללא קריטריונים מעבר לגיל. 
לפי התוצאות אכן זכו מספר גבוה של בני הישוב , בני משפחות ותושבי האזור. 
אנו מודעים לביקורת אך חושבים , גם בדיעבד , בהתחשב בתוצאות, שנבחרה החלופה המתאימה , כולל הקשיים הגלומים בה. 
כספי ההרשמה להגרלה לא יכולים לחזור לנרשמים , כפי שנאמר ונרשם. הכסף ישמש את  הישוב לפרויקטי פיתוח לטובת כלל הקהילה. 

לנושא מיקום החדש לפאב ולקפה אלונה לטובת בניית ההרחבה . ההרחבה זו עובדה קיימת, רכבת שיצאה לדרך. אלון הגליל וועד הישוב מאד רוצים את המשך פעילות הפאב והקפה והיד שניה. הצגנו מספר חלופות למיקום חדש , החלטה צריכה להיות עם המתנדבים כי הם המנוע של כל מיזם התנדבותי !  (כמובן בהתחשב באילוצים רחבים של הישוב) אנחנו בשיח עם המתנדבים והציבור עד למציאת מיקום איכותי חדש.
ברור לכולנו הקשר הרגשי עם אזור הישוב הישן והפעילויות הקהילתיות בו והקושי הטבעי בשינוי. אנו מאמינים שהשינוי הוא למטרה טובה וכי נמצא פתרונות ראויים לקהילה שלנו.
בברכה 
ועד הישוב