נחוצה דעתכם לצורך תכנון פנים של מבנה הקהילה

בניה • 22/9/2018 כניסות

מצורף קישור לשאלון קצר שיעזור לגבש קוים מנחים לתכנון הפנים של מבנה הקהילה.

לחצו על האייקון 📝 וענו על השאלות

לא יאוחר מיום ג' 2.10.18.

תודה

דליה גרוסמן, צביקה רובינשטיין, אהובה כהנר