קרטונים ופחים כתומים

מעיין אוליבה • כניסות

שלוםצלכולם,
בימים אלו, עוברים בבתי הישוב מדריכים של המועצה האזורית ומסבירים לגבי יעילות ההפרדה בישוב בעזרת הפחים הכתומים. ברצוני להפנות את תשומת לבכם לנושא שחוזר ועולה, גם מהדוח הכתום שפורסם לפני מספר חודשים וגם עולה בשאלות תושבים: להיכן להשליך קרטונים. התשובה הפשוטה היא - לא לפח הכתום. אם זה קרטון דק, נגיד כמו של דגני בוקר, אז לפח הכחול שבפינות המיחזור. אם זה קרטון עבה, אז לקרטוניה שבפינת המיחזור.
לקרטונים בפח הכתום יש אפקט שלילי כפול, הוא סותם את הפח וטופס בו הרבה נפח וגם פוגע בהחזר שהמועצה והישוב מקבלים חזרה מתאגיד המיחזור.

תודה ואוגוסט קל
ועדת סביבה